Ryttartorpet

Ryttartorpet

Hösten 1920 annonserade regementet om inköp av ett gammalt Husartorp. Initiativtagare fanjunkaren Carl J:son Bergman, som var en hängiven vårdare av regementets minnen och traditioner. Man fick två svar och kunde förvärva torpet Åtvinnan, nr 54 vid Södra Vedbo skvadron under rusthållet Knifshult i Karlstorps socken. Det ägdes av lantbrukaren O.W.Holm, Berg, Öster Ökna, som också senare hjälpte till att ta ner stugan och transportera ut virket till vägen.


Transporten verkställdes med regementets hästar, men då ett par istadiga hästar vägrade dra, måste en del av lasten läggas av.När sedan det avlagda skulle hämtas av fanjunkare Bergman med regementets lastbil, brast vägkanten vid en bro varvid Bergman klämdes fast och skadades så svårt att han omedelbart avled.Det blev honom således ej förunnat att få se torpet som ett minnesmärke.


Torpet återuppfördes i en liten talldunge väster om regementet invid den s.k. 25-metersvägen ut till Ränneslätt. Då det med åren hade förändrats något passade man på att återställa det i ursprungligt skick, t.ex utesluta brädfodring, göra mindre fönster med blyinfattning, nya golvplankor, gammaldags torvtak med planterad taklök mm. På sommaren 1921 var torpet klart och det inhägnades med en gärdsgård, en kåltäppa upptogs, och en fläderbuske och andra träd planterades.


Förre korpralen Karl August Holmkvist, som en gång tjänat för detta torp, visade sig villig att avstå en hel del möbler att inreda torpet med och på så sätt kom soffan, snedklaffbyrån, fällbordet, hörnskåpet, matsäcksskrinet, den säregna vaggan, gammalt husgeråd mm tillbaka till sina gamla platser.


Torpet överlämnades sedan med Kungl. Maj:ts medgivande till Eksjö och Vedbo Fornminnesförening, och till dess underhåll ställdes i samband därmed 2000 kr till förfogande till en fond, vars ränta skulle användas till underhållet.


Torpet har sedan förvaltats väl under alla dessa år, men under år 2000 bestämde sig Forminnesföreningen för att avyttra torpet och förfrågan gick bl a till vår förening att ta hand om det gamla minnesmärket,och vi kunde med glädje acceptera detta. I samband med årets Husardagar skedde överlåtelsen. Efter årsmötet samlades ryttartroppen och övriga medlemmar utanför torpet, där fornminnesföreningens Kennert Jägsander formellt överlämnade torpet och dess nycklar till vår ordförande överste Björn Svensson. Så är Åtvinnan återigen ett riktigt Husartorp som minner om gamla tider.


                                                               Husartorpet Åtvinnan, 2001, Eksjö


Texten omarbetad från artikel i Smålandsryttaren nr 2, 1929. Eibert Einarsson