Ryttarstatyn i Eksjö

Smålandsryttaren

en unik ryttarstaty i Eksjö

När Kungl. Smålands Husarregemente skulle upphöra 1927 väcktes tanken av ryttmästare Rolf Gyllensvan att man som minne skulle låta resa en staty i Eksjö. Ett upprop gjordes av regementschefen Gilbert Hamilton om en insamling och redan 14 juli samma år hade första bidraget kommit in.  Man beräknade kostnaden till 35000 kronor.

Man förde förhandlingar med konstgjutare Bergman i Stockholm om vad som erfordrades och kostnaderna. Samtidigt beslutade stadsfullmäktige i Eksjö att tacksamt mottaga den erbjudna ryttarstatyn.

Uppdraget att utföra statyn gick till Alfred Ohlson i Stockholm. Denne hade tidigare gjort en mindre statyett av en smålandsryttare i silver vilken skänktes av husarregementet som minne till systerregementet Smålands grenadjärkår 1906 när den lämnade Ränneslätt och Eksjö för att ingå i Karlskrona grenadjärregemente.

Ytterligare fyra exemplar i brons finns av denna statyett. Ett exemplar vardera lämnades som hedersgåva till traditionsvårdaren major Carl af Sillén och till general f.d. regementschefen Reinhold von Rosen. En statyett finns dessutom på Smålandshusarernas samlingar i Kalmar (tidigare på slottet). Den fjärde statyetten lämnades 1940 som ett minne till Livhusarregementet i Skövde dit många Smålandshusarer förflyttades vid nedläggningen 1927. Den finns fortfarande på mässen i Karlsborg.

Silverstatyetten som skänktes till Smålands Grenadjärkår 1906. Den finns nu i I11s museisamlingar i Växjö

Ohlson fick uppdraget att göra en modell ”i huvudsak efter den tidigare av honom utförda men med rätt att under arbetets gång företaga förändringar, som är till statyns fördel”. Han fick full frihet i dess konstnärliga utformning men till detaljernas riktighet fick man en granskning av experterna friherre R.Cederström, Livrustkammaren, överste B.Cederström samt för anatomin professor Forsell vid Veterinärhögskolan.


Modellen förfärdigades (se bild till höger) och godkändes. Ett original i naturlig storlek utfördes och lämnades till gjutning.

Man kan här se hur hästen blivit större och kraftigare och ryttaren en rakare stramare hållning

Denna modell skänktes sedan till överste G. Hamilton från officerskåren. Numera i privat ägo.

Bronsstatyetten som skänktes till Livhusarerna och som nu finns på mässen i Karlsborg

Postamentet till statyn ritades också av Ohlsson och det höggs av Frid & Rings stenhuggeri i Eksjö. Angående platsen för statyn på torget rådde delade meningar men det beslutades att den skulle stå mitt framför Rådhuset.

Lagom till Föreningen Smålands Husarers första årsmöte midsommaren 1929 var statyn färdig för invigning. Den fraktades i delar på lastbil till torget för att där sedan monteras och resas.

Vid avtäckningen var en mycket stor publik närvarande liksom en musikkår av gamla regementsmusiker.

När överste Gilbert Hamilton lämnade över statyn till stadens representanter sa han bland annat: ” Statyns uppgift är att minna oss och kommande släkten om det gamla kära regementet….Den bistre, allvarlige kämpen från 1600-talet är för oss alla även den okände ryttaren, vem som helst av våra förfäder, vem som helst av de smålandsryttare, som under seklernas lopp inom regementet tjänat sin Konung och sitt Fädernesland.”

Stadsfullmäktiges ordförande fältläkaren Nyström tog emot statyn och i sitt svarstal redogjorde han för historiken av regementet och dess viktiga plats i Eksjö i nära 400 år.

Han sa också: ”Det måste därför anses som en ädel gärd åt historisk hävd och tradition att här i Eksjö hugfästa minnet av regementet genom resandet av nu avtäckta minnesstod.”

Denna ryttarstaty har med åren blivit en symbol för Eksjö stad. Det skall noteras att den är mycket unik i sitt slag genom att den just föreställer en okänd menig soldat till häst och inte en kunglighet eller adelsman, vilket annars är vanligast vid ryttarstatyer.