Kalendarium

Välkommen till

Föreningen Smålands HusarerKALENDARIUM 2019


 HUSARDAGARNA i Eksjö

Evenemanget är årligen återkommande andra helgen i juni

enligt tradition.


 

Vaktparader  genomförs under sommaren 10 lördagar

med start Midsommarafton


   

 

 Övriga aktiviteter för Smålands Husarer:         Ansvarig avdelning


                                                                                                                                  

6 juni Nationaldagen med deltagande på resp ort och avdelning


6-8 sept Breitenfeldtsfesten, Villmanstrand, Finland

14 sept Generalmönstring i Vetlanda                                                 Vetlanda

19 okt  Uppvisning på Ing 2

Dec Luciaparader och Julmarknad
HUVUDSTYRELSEN
LIFSKVADRON:

Övningar: Vårens är avslutade

Om inget annat meddelas sker övningarna i ridhuset

på Persö, Eksjö kl 11.00

Övriga troppars ryttare också alltid välkomna! 

   

ÖVERSTENS PRIS: